Gromrunde for tøffinger - 33,2 km

Løypebeskrivelse
Løypeprofilen tar utgangspunkt en skitur fra Svarttjennet (parkeringsplass) og først ned til Tømmerholen (ca 4 km). Slakt nedover på bilvei. Fra Tømmerholen (der du også kan parkere) går løypa noe bratt opp til Kalvmyra. Deretter over skogkammen sør for Songkjølen ned til Ballrostjenna. Der går løypa videre på bilvei helt til Stormyra. Fra Stormyra kan en gå forbi Furumyrkoia og «klatre» opp over Ursknappen (høyeste topp i Nes kommune). Fra Ursknappen går det nedover til Steinsjøen. Du passerer Rabbtjennet og den lange fine Jonsokmyra på veien dit.

Løypa går så over Steinsjøen og ned til Masthaugen enten via Murua og Tennungen eller forbi Heerkoia (avhengig av om det er overvann på sjøene).

Masthaugen er neste kontakt med brøytet bilvei. Så går løypa oppover bilvei mot Ganlimyrkoia. Turen tar så opp nordover til Sandsætra. Du vil passere Orrmyra og Viksætra. Ned fra Sandsætra til Evensløkken er det noe krevende! Ta det rolig. Velberget nede i Evensløkken er det spor på bilvei opp til Svarttjennet.

Runden er som du ser av løypeprofilen over 3 mil lang. Du bør være godt trent for å ta hele denne runden. Som du også ser av kartet er det mulig å ta deler av runden og ikke hele,

GOD TUR!


Løypeprofil

Løypekart